Programa

Tarptautinė konferencija

TEISĖS PSICHOLOGIJA: MOKSLAS IR TAIKYMAS

MRU, Ateities g. 20, I-414 aud.

Vilnius, 2012 lapkričio 16 d.

PROGRAMA

09:15 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:05 Konferencijos atidarymas
10:05 – 10:20 Sveikinimo žodis

Doc. dr. Evaldas Kazlauskas, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas, Lietuva

10:20 – 11:00 Viešiems asmenims keliamos grėsmės rizikos vertinimas ir valdymas: psichologiniai požiūriai.

Dr. David James, Fiksuotų asmenų keliamos grėsmės vertinimo centras (FTAC), Jungtinė Karalystė

11:00 – 11:40 Agresyvaus elgesio neurobiologiniai aspektai.

Prof. dr. Hans Markowitsch, University of Bielefeld, Bielefeld CITEC, Bielefeld Hanseatic Institute for Research, Delmenhorst

Dr. Angelica Staniloiu, Bielefeld universitetas, Vokietija

11:40 – 12:00 Pavienių fiksuotų asmenų grėsmės vertinimas ir valdymas Lietuvoje.

Aleksandras Berezovskij,Vadovybės apsaugos departamento prie VRM Operatyvinis skyrius, Lietuva

12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 13:20 Draugiška vaiko apklausa Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės.

Ieva Daniūnaitė,VšĮ Paramos vaikams centras, Lietuva

13:20 – 13:40 Vaiko psichologinės gerovės užtikrinimas su šeimos teise susijusiose bylose: praktinio įgyvendinimo problemos.

Nomeda Gutauskienė, Mykolo Romerio universitetas; Vaikų ligoninė, VULSK filialas Vaiko raidos centras, Lietuva

13:40 – 14:00 Emociniai mediacijos aspektai: aukštos eskalacijos konflikto  mediacijos pavyzdys.

Doc. dr. Jolanta Sondaitė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

14:00 – 15:00 Kava ir stendiniai pranešimai
15:00 – 15:20 Atrankos į specialiuosius policijos antiteroristinius padalinius psichologiniai aspektai ir psichologo vaidmuo atrankos procese (praktinė patirtis).

Robertas Balčiūnas, Mykolo Romerio universitetas; Lietuvos policija antiteroristinių operacijų rinktinė ARAS, Lietuva

15:20 – 15:40 Nusikaltimo aukų suvoktas procedūrinis teisingumas.

Ksenija Voropaj, Prof. dr. Gintautas Valickas, Dr. Kristina Vanagaitė,Vilniaus universitetas, Lietuva

Prof. dr. Viktoras Justickis, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

15:40 – 16:00 Persekiojimo artimuose ir neartimuose ryšiuose ypatumai ir jo psichologinės pasekmės aukai.

Agnė Tamošiūnaitė, Prof. dr. Rita Žukauskienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

16:00 – 16:30 Pertrauka
16:30 – 16:50 Kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos “EQUIP” diegimo specifika Lietuvos vaikų socializacijos centruose.

Virginija Klimukienė, Dr.Vaida Kalpokienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

16:50 – 17:10 Moterų ir vyrų teisės pažeidėjų rizikos veiksnių palyginamoji analizė.

Laura Ustinavičiūtė, Doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Prof. dr. Rita Žukauskienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

17:10 – 17:50 Atvejo valdymas: Europos perspektyva.

Jo Chilvers, Nepriklausomas baudžiamosios teisės patarėjas ir ekspertas, Jungtinė Karalystė

17:50 – 18:20 Diskusijos. Uždarymas

Stendiniai pranešimai

1. Emilija Baltrūnaitė, Vilniaus pataisos namai, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Mykolo Romerio universitetas. Vertintojų tarpusavio suderinamumas naudojant pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo metodiką OASys

2. Prof.dr. Rita Bandzevičienė, Svetlana Misevičienė, Mykolo Romerio universitetas. Savivertės, depresyvumo ir psichosomatinių sutrikimų sąsajos su nuteistųjų gyvenimo pataisos įstaigoje ypatumais

3.  Kristina Blauzdžiūnaitė, Prof. dr. Rita Žukauskienė, Mykolo Romerio universitetas. Iš nepažįstamo asmens patirto seksualinio priekabiavimo, aukos įveikos strategijų ir psichologinės gerovės sąsajos

4. Iveta Dārzniece, Aleksandrs Kolesovs, Latvijos universitetas. Kriminalinių nusikaltimų aukų nerimas ir emocinės nuostatos laiko atžvilgiu prieš ir po mediacijos su nusikaltėliais

5. Olga Leikina, Mykolo Romerio universitetas. Seksualinį smurtą patyrusių moterų psichologinės patirties analizė