Pagrindiniai pranešėjai

Jo Chilvers

Jo Chilvers dirbo daugiau nei du dešimtmečius baudžiamosios teisės sistemoje ir turi didelę korekcinio darbo patirtį. Ji dalyvavo diegiant, plėtojant ir administruojant paslaugas, skirtas  tiek nusikaltėliams, tiek nusikaltimų aukoms. Jo Chilvers pradėjo savo karjerą probacijos tarnyboje kaip pareigūnė, o vėliau dirbo vyresniąja valstybės tarnautoja. Ketverius metus ji dirbo patarėja Jungtinės Karalystės teisingumo ministerijoje, kur specializavosi vertinimo, atvejo valdymo ir veiklos gerinimo srityse.  Jo Chilvers turi kriminologijos magistro kvalifikacinį laipsnį bei socialinio darbo ir valdymo diplomus.

 

Šiuo metu Jo Chilvers dirba nepriklausoma patarėja baudžiamosios teisės klausimais bei eksperte. Ji teikia įvairias paslaugas tokias kaip mokymus, valdymą ir tyrimus Jungtinės Karalystės ir kitų šalių organizacijoms, o taip pat bendradarbiauja su probacijos tarnybomis, universitetais, ministerijomis ir Europos komisija. Jo Chilvers taip pat yra Jungtinės Karalystės Pirmosios instancijos tribunolo dėl kompensacijų nusikaltimo aukoms specialioji narė.

 

Dr. David James

Dr. David James yra Jungtinės Karalystės teisės psichiatras-konsultantas,  taip pat buvęs vyriausiasis dėstytojas Londono Universitete (ang. University College London). Jis yra daugiau nei penkiasdešimties straipsnių, spausdintų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, bei daugybės knygų skyrių autorius arba bendraautorius. Pastaraisiais metais dr. David James domisi ir tyrinėja priekabiavimo ir persekiojimo rizikos vertinimą, o ypač domisi šias reiškiniais, pasireiškiančiais prieš viešuosius asmenis.  Jis yra Nuolatinio grasinimo vertinimo centro (ang. FTAC)  Londone steigėjas. Šis centras yra jungtinė policijos pareigūnų ir JK nacionalinės psichikos sveikatos tarnybos specialistų grupė, kuri vertina ir valdo riziką, keliamą politikams bei Karališkosios šeimos nariams.

Rizikos, keliamos viešajam asmeniui, vertinimo ir valdymo psichologiniai būdai

Politikai ir kiti aukštas pareigas užimantys asmenys neretai susilaukia nenorimo dėmesio ir priešiškumo iš įvairių šaltinių- politinių ir protestuojančių grupių, teroristų bei vienišų individų. Grupių motyvacija ir modus operandi yra santykinai gerai žinomi, tačiau kaip tyrimų rezultatai rodo, dažniausiai rimtos žalos pavojų kelia vieniši asmenys. Dauguma tokių asmenų serga psichine liga arba turi psichologinių problemų. Šiais atvejais nepakanka vien tik apsaugos priemonių užkirsti kelią galimai žalai. Šiame pranešime bus aptariami įvairūs psichologiniai būdai, taikomi vertinant ir valdant vienišų asmenų keliamą riziką.