Praktiniai seminarai

Lapkričio 16 ir 17 dienomis vyks du praktiniai seminarai:

David James. Rizikos vertinimas ir valdymas viešojo asmens apsaugos atveju.

Jo Chilvers. Atvejo valdymas Europoje.

Seminaro aprašymai ir registracija žemiau.

***

Jo Chilvers

Atvejo valdymas Europoje

DOMICE projektas, kuris buvo vykdomas 30-yje šalių ir 40- yje jurisdikcijų, buvo pirmas tokio pobūdžio projektas Europoje, tyrinėjęs atvejo valdymo būdus, taikomus įvairiose jurisdikcijose ir pataisos institucijose.  Projekto tikslas – palyginti sistemas ir praktinį darbą įvairiose geografinėse srityse, įvairiose istorinėse, kultūrinėse bei pataisos plotmėse. Šiame pranešime bus kalbama apie atvejo valdymo veiklų rūšis, jų paskirtį bei adresatus (klientus/ nusikaltėlius). Taip pat pranešime bus aptarti  tokie klausimai: kaip kuriamas atvejo valdymas, kokios priemonės ir ištekliai yra prieinami atvejo valdymo vadovams ir kaip yra užtikrinama vadovų darbo kokybė? Jo Chilvers, viena iš šio projekto ekspertų, papasakos apie projekto metodą, rezultatus bei galimas išvadas, susijusias su pataisos sistemos veiklos gerinimu.

Informacija apie registraciją į Jo Chilvers seminarą

Seminaras vyks 2012 m. lapkričio 17 d. (šeštadienį). Seminaro pradžia 10 val. Trukmė – 6 val. Seminaras vyks Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, III-401 aud.

Pageidaujantiems dalyvauti tik praktiniame  seminare dalyvio mokestis – 30 lt. Konferencijos “Teisės psichologija: mokslas ir taikymas” dalyviams dalyvavimas seminare – nemokamas. Norintys dalyvauti praktiniame seminare turi užpildyti registracijos formą ir atsiųsti ją adresu lpconf@mruni.eu. Dalyvių skaičius ribotas (25 dalyviai), pirmenybė teikiama dirbanties pataisos sistemoje ir užsiregistravusiems tik į seminarą.

***

Dr. David James

Rizikos vertinimas ir valdymas viešojo asmens apsaugos atveju

Praktinio seminaro metu bus aptariami psichologų ir kitų psichinės sveikatos specialistų vaidmenys, atliekami grasinimo viešajam asmeniui vertinimo procese, bus pristatytas tarptautinis tyrimas bei pateikti argumentai, kodėl buvo įkurtas Nuolatinio grasinimo vertinimo centras (ang. FTAC) Londone- tai jungtinė policijos ir psichikos sveikatos tarnybos specialistų grupė, kuri vertina ir valdo vienišų individų riziką, keliamą viešiesiems asmenims. Seminaro dalyviai sužinos šio reiškinio, pailiustruoto  atvejų pavyzdžiais, istoriją bei jo paplitimą. Taip pat seminaro metu bus nagrinėjami argumentai, kodėl reikia vertinti riziką ir ją valdyti, aptartos skirtingos rizikos sritys ir idėja, kad  skirtingos rizikos rūšys  yra susijusios su skirtingais rizikos veiksniais, bei aptarta motyvacijos svarba rizikos vertinime. Seminaro dalyviai susipažins su rizikos vertinimo ir jos valdymo procesais bei procedūromis, vykdomomis Nuolatinio grasinimo vertinimo centre, su kitų šalių panašių centrų veikla. Taip pat bus pristatyti  FTAC, kuris finansuojamas JK Sveikatos ministerijos,  veiklos rezultatai ir šio centro indėlis į visuomenės sveikatos gerinimą.

Informacija apie registraciją į Dr. David James praktinį seminarą

Seminaro/apskrito stalo diskusijos laikas ir vieta: lapkričio 16 diena 13 val. 30 min. Bendrojo pagalbos centro posėdžių salėje (Švitrigailos g. 18, Vilnius). Dalyvių skaičius ribotas.

Dėl galimybės dalyvauti seminare teirautis lrvad@vad.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę, įstaigą, padalinį kuriam atstovauja, pareigybę bei kontaktinius duomenis.