Pranešėjams

Konferencijos kalba – anglų ir lietuvių (vertimas į anglų/lietuvių).

Pranešimų santraukų pateikimas iki spalio 8 d., 2012.

Pranešimų tinkamumo patvirtinimas iki spalio 15 d., 2012.

Pranešimų teikimui reikia užpildyti šią formą.

Pranešimo santrauka iki 300 žodžių.

Pranešimo santrauka pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Pranešimų santraukos anglų kalba bus pateiktos Amerikos Psichologijos Asociacijai (APA) PsycEXTRA duomenų bazėje http://psycextra.apa.org.

Jeigu santrauka priimta, bet netinkama žodiniam pranešimui, ji perkeliama į posterių sekciją.

Pirmas santraukoje nurodytas autorius interpretuojamas kaip pranešėjas.

Pagrindinės konferencijos temos:

– Teisės psichologija

– Teismo psichologija

– Kriminalinė psichologija

– Policijos psichologija

– Penitencinė psichologija

Organizatoriai tikisi, jog pranešimai apims platų spektrą temų: profesiniai teisės psichologo paruošimo klausimai, teisės psichologo profesinės etikos problemos, psichologinės ekspertizės paskirtis, psichologo, atliekančio ekspertizes, profesinė kvalifikacija ir jo vaidmuo civiliniame bei baudžiamajame procesuose, apklausos atlikimo ypatumai, parodymų patikimumo nustatymas, melagingi parodymai, melo detektoriaus testo taikymo ypatumai, teisės pažeidėjo pakartotinio nusikalstamumo ir jo keliamos rizikos įvertinimas, nuteistojo rizikos įvertinimas ir išorinė bei vidinė klasifikacija, pavojingų teisės pažeidėjų psichologinis įvertinimas, intervencijų, taikomų teisės pažeidėjams, efektyvumo įvertinimas, suvokto teisingumo psichologiniai aspektai, visuomenės pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis problema ir jos sprendimo būdai, vaikų patiriamų patyčių elektroninėje erdvėje priežastys, pasekmės ir kt.

Reikalavimai žodiniams pranešimams:

Konferencijos salėje yra kompiuteris, projektorius. Prezentacijoms naudojamas MS Windows ir Office 7. Jeigu Jūsų pristatymui reikalinga papildoma įranga, prašome pranešti apie tai iš anksto.

Stendiniai pranešimai:

Stendinio pranešimo plakato išmatavimai: aukštis – 118,9 cm., plotis – 84,1 cm.

Plakate turi būti: 1. Santrauka; 2. Įvadas, problema; 3. Metodai; 4. Rezultatai; 5. Diskusija; 6. Išvados.